"Ekologiya və su təsərrüfatı" elmi-texniki və istehsalat jurnalı Ədliyyə Nazirliyindən 20.07.2004-cü ildə tarixli İE-26-1232 saylı qeydiyyatdan keçib. 

Jurnalda elmi-tədqiqat xarakterli məqalələr, reklamlar və elanlar nəşr olunur. Məqalələr 4 səhifədən az olmayaraq 1,5 intervalla, 12 şriftlə, A-4 formatda, diskdə (Word faylda, Times new Roman) 1 nüsxədə təqdim olunmalıdır. Məqalə ilə birlikdə rəy təqdim olunmalıdır. 

E-mail: info@ekosu.az 

Ünvan: Bakı-Az 1073, A.Sultanova 11, AzMİU, "Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri" fakültəsi

II Tədris binası, 4-cü mərtəbə

Tel: 539-06-19