Jurnal №2 - 2023

PDF yüklə
EKOLOGİYA VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ
HİDROTEXNİKA VƏ MELİORASİYA