AzMİU-nun "Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi" kafedrasının baş müəllimi, K.Q.Abdullayeva - "Etibarlı gələcəyimizin möhkəm təməlini yaradan şəxsiyyət"

AzMIU-nun "Meliorasiya ve su teserrufati tikintisi" kafedrasinin bas muellimi, K.Q.Abdullayeva - "Etibarli geleceyimizin mohkem temelini yaradan sexsiyyet"

AzMİU-nun "Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi" kafedrasının baş müəllimi, K.Q.Abdullayevanın "Pressdent" ədəbi-bədii, elmi-nəzəri jurnalında  "Etibarlı gələcəyimizin möhkəm təməlini yaradan şəxsiyyət" adlı məqaləsi çap edilmişdir.