Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş "Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemlərində inovativ texnologiyalar" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilimişdir.

Ulu onder Heyder Eliyevin 100 illik yubileyine hesr edilmis "Su teserrufati ve muhendis kommunikasiya sistemlerinde inovativ texnologiyalar" movzusunda beynelxalq elmi konfrans kecirilimisdir.